Articles By This Author

number
Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá NR4 / NR7

Mô hình Narrow Range trên biểu đồ ngày ​ “NR” là viết tắt của “narrow range” có nghĩa là biên độ, số “4” có nghĩa

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Measured Move – Đo mục tiêu giá

Mô hình Measured Move ​ Mô hình chuyển động đều ngược chiều so với xu hướng tăng trước đó và hoạt động như một mô

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Long Islands

Mô hình Long Islands tăng tiếp diễn ​ Long Islands là một kiểu mô hình tiếp diễn, có nghĩa là nếu giá trước mô hình

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng ​ Mô hình Key Reversal ở đỉnh của một xu hướng tăng xảy ra khi giá cả

Lớp học Price Action

Price Action là gì?

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ ​ ​ Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là Price Action Trading

Lớp học Price Action

Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm

Các mô hình Price Action quan trọng hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho trader những dấu căn cứ xác

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_Class_20PA_R1.
Lớp học Price Action

Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều. Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này

Lớp học Price Action

Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Mô hình Fakey Mô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Mô hình phá vỡ giả – false breakout Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch Pin bar

Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Pin Bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá nối high hoặc low của nhiều bar

Lớp học Price Action

Chiến thuật giao dịch inside bar

Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Advance Block Pattern – ABP

Mô hình nến Advance Block Pattern (ABP) và mô hình đối ngược lại là Stalled Pattern (SP) (còn được gọi là Deliberation Pattern) là mô