Articles By This Author

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bearish Engulfing

​ Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau trong một xu hướng tăng. Tiêu chuẩn

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bearish Harami

​ Bearish Harami là hai nến cảnh báo khả năng xu hướng thay đổi sang giảm nếu nó xảy ra sau một xu hướng tăng.

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Belt Hold Lines

Mô hình Bullish Belt Hold ​ Belt Hold là một mô hình nến đơn. Một Bullish Belt Hold xảy ra khi giá mở cửa ở

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing ​ Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bullish Harami

Mô hình Bullish Harami ​ Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng và dự báo khả năng tăng giá nếu nó

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình Dark Cloud Cover | Bearish Piercing Line ​ Dark Cloud Cover hay còn gọi là Bearish Piercing Line là một mô hình xu

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Doji và Doji bóng dài

Doji và Doji bóng dài ​ Một doji là một nến đơn có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau.

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Doji chuồn chuồn – Dragonfly Doji

Nến doji chuồn chuồn ​ Một nến doji chuồn chuồn là một nến doji tăng báo hiệu một sự đảo chiều tăng sau một xu

Vd-Dard-Cloud-Cover
Lớp học cơ bản

Phân tích cơ bản

Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích nền kinh tế, xã hội và chính trị nhằm nhận biết những tác động đến cung

MACD-phan-ky-tang
Lớp học cơ bản

Phân tích cảm tính thị trường

Mỗi người giao dịch trên thị trường này đều có những suy nghĩ và quan điểm riêng, điều này khiến thị trường forex trở nên

MACD-phan-ky-giam
Lớp học cơ bản

Loại phân tích nào tốt nhất?

Đây thực sự là một vấn đề không thể trả lời được vì đơn giản, các cách phân tích khác nhau chính là các cách

MACD-phan-ky-giam
Lớp học cơ bản

Các dạng biểu đồ trong phân tích

Chúng ta sẽ xem xét 3 loại biểu đồ thường được sử dụng nhất hiện nay: Biểu đồ đường – line chart Biểu đồ dạng

MACD-phan-ky-tang
Lớp học cơ bản

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích thị trường

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao dịch. Tuy nhiên, dường như mọi người lại

Kenh-xu-hướng-giam
Lớp học cơ bản

Đường xu hướng – trendline – trong phân tích thị trường

Đường xu hướng – trendline – là một trong những thứ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rất thường

number
Lớp học cơ bản

Kênh giá – Channel

Kênh giá – channel – là gì? Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song song