Articles By This Author

Vai-dau-vai-nghịch
Lớp học cơ bản

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Có 2 dạng : Giao dịch khi giá bật lại; giao dịch khi giá phá vỡ Giao dịch khi giá bật lại – Bounce Phương

tabtrader
Lớp học cơ bản

Tổng kết : Hỗ trợ và Kháng cự

​ Khi thị trường đi lên và điều chỉnh xuống trở lại thì điểm cao nhất nó đạt được trước khi điều chỉnh gọi là

Harami
Lớp học cơ bản

Thân nến và bóng nến

Thân nến Cũng giống như con người, biểu đồ nến có nhiều cỡ thân khác nhau. Ví dụ như thân nến dài thể hiện lực