Articles By This Author

AMA

07.04.2022 AMA Recap: Football Battle & Crypto Family

On April 7th 2022, our community had a chance to welcome Mike Tran – CEO of Football Battle to join an AMA to deliver fruitful

AMA

04.04.2022 AMA Recap: Viking Poker & Crypto Family

On April 04th 2022, our community had a chance to welcome  Mr. Jack – Business development of Viking Poker to join an AMA to deliver

forbitspace
Tin tức

flybyLaunchpad – Nền tảng IDO Đa Chuỗi

Mục tiêu của thế giới blockchain và tiền điện tử là loại bỏ sự phụ thuộc vào các nền tảng và phương pháp tài chính

AMA

02.04.2022 AMA Recap: deBridge & Crypto Family

On April 2nd 2022, our community had a chance to welcome Alex Smirnov, CEO & Co-Founder and Alexander Ghahremany, COO of deBridge to join an

AMA

31.03.2022 AMA Recap: DAO LABS & CRYPTO FAMILY

On March 31st 2022, our community had a chance to welcome  Malte Christensen – CEO of DAO Labs to join an AMA to deliver fruitful

forbitspace
Tin tức

forbitspace DEX Super Aggregator – DApp Độc Đáo Cho Giao Dịch Đa Chuỗi.

Khi thị trường DeFi tiếp tục bùng nổ và mở rộng, các giải pháp mới xuất hiện để đơn giản hóa việc điều hướng người

AMA

27.03.2022 AMA Recap: Crypto Citizen & Crypto Family

On March 27th 2022, our community had a chance to welcome  Sebastián Šooš – CBO of CryptoCitizen to join an AMA to deliver fruitful information

AMA

25.03.2022 AMA Recap: Bonfida & Crypto Family

On March 25th 2022, our community had a chance to welcome  Cyn – BD manager of Bonfida to join an AMA to deliver fruitful information

AMA

24.03 AMA Recap: Derify Protocol & Crypto Family

On March 24th 2022, our community had a chance to welcome  Constantin – Derify Core Team Member to join an AMA to deliver fruitful information

xrush
Services AMA

23.03.2022 AMA Recap: X Rush & CryptoFamily

On March 23rd 2022, our community had a chance to welcome Berkan – Co-founder of X Rush to join an AMA to deliver fruitful information

forbitspace
AMA Services

22.03.2022 AMA Recap: Forbitspace & CryptoFamily

On March 22th 2022, our community had a chance to welcome Menard Co-Founder of Forbitspace & Nina CMO of Forbitspace to join an AMA to

AMA

17.03.2022 AMA Recap: Nested & CryptoFamily

On March 17th 2022, our community had a chance to welcome Ms. Rudy Kadoch – Nested Founder to join an AMA to deliver fruitful information

breederdao
Project Defi Gaming Metaverse NFT

BreederDAO nhà máy sản xuất tài sản NFT cho các trò chơi Metaverse

BreederDAO là nhà máy sản xuất tài sản NFT cho các trò chơi Metaverse. Họ sản xuất và cung cấp tài sản khối lượng lớn,

metaverse
Tin tức

The Metaverse – Một thế giới vượt ra ngoài thế giới mà chúng ta đang sống

Metaverse là ở đây, nó có thật và nó có thể trở thành một phần lớn hơn trong cuộc sống của bạn hơn bạn nghĩ.

cosmic
Project Defi Gaming Metaverse NFT

Cosmic Guild – Nắm lấy tương lai của trò chơi

Mô hình game Play-to-earn (P2E) đã phá vỡ nguyên tắc của ngành công nghiệp game truyền thống khi mà bất kỳ lợi nhuận kinh tế