Chiến thuật này có thể dùng trên mọi timeframe nhưng thường được sử dụng trên time frame lớn như Daily, Weekly, Monthly. Đây là kỹ thuật trade theo trend thuần túy nhất trong hệ thống Ichimoku vì nó chỉ dùng mỗi mây Kumo và liên hệ giữa nó và giá để ra tín hiệu. BUY khi giá đóng trên mây và SELL khi giá đóng dưới mây.

breakout may kumo 1.

Có thể kết hợp xu hướng của mây Kumo để xác nhận tín hiệu. Nêu mây Kumo là tăng và giá nằm trên mây thì đó là tín hiệu BUY mạnh và ngược lại. Nếu xu hướng của mây Kumo ngược với vị trí giá so với mây thì ta nên đợi mây thuận với giá để vào lệnh.

Ví dụ

breakout may kumo 2.

Giá breakout mây Kumo tại A nhưng xu hướng mây chưa thuận nên chờ tới B. Vào lệnh tại B và stoploss tại biên kia của mây Kumo là C. Thoát lệnh tại D khi giá cắt qua mây Kumo.

Sách ichimoku tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam : Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts. Xem tại đây: https://traderviet.com/threads/sach-ichimoku-tieng-viet-chinh-thuc-dau-tien-nhieu-dieu-thu-vi-he-thong-giao-dich-ichimoku-charts.22428/

Xem thêm các bài học khác tại DANH SÁCH BÀI HỌC ICHIMOKU (8 BÀI TẤT CẢ)

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *