Senkou Span cắt nhau

Đây là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các chiến thuật khác hơn là dùng riêng một mình. BUY khi Senkou Span A cắt lên Senkou Span B và SELL khi Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B. Dĩ nhiên nó cũng cần phối hợp với bức tranh toàn cảnh của toàn bộ hệ thống Ichimoku.

Điểm khác biệt cần nhớ là tín hiệu này xảy ra trước giá 26 period do Senkou Span A và Senkou Span B đã được đẩy về sau 26 period.

Tín hiệu cắt có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình, và yếu

senkou span cat nhau 1.

Senkou Span A cắt lên Senkou Span B tại A. Giá hiện tại đang tại B và nằm trên mây Kumo nên A là tín hiệu BUY mạnh

senkou span cat nhau 2.

Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B tại C. Giá hiện tại đang ở D và nằm dưới mây Kumo nên C là tín hiệu SELL mạnh.

senkou span cat nhau 3.

Senkou Span A cắt lên Senkou Span B tại E. Giá hiện tại đang ở D trong mây Kumo nên E là tín hiệu BUY trung bình.

Tín hiệu Senkou Span cắt nhau khá đơn giản nên cần chú trọng đến trend của time frame lớn hơn trước khi vào lệnh. Khi đã xác định được trend trên time frame lớn, ta cần chờ tín hiệu cắt Senkou Span cùng chiều được giá đóng xác nhận trên time frame vào lệnh.

Ví dụ

senkou span cat nhau 4.

Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B tại A. Giá hiện tại ở B nằm dưới mây Kumo nên đây là tín hiệu SELL mạnh. SELL và stoploss ở biên kia của mây Kumo là C. Giá chạy tới E thì Senkou Span A cắt lên Senkou Span B tại D nên thoát lệnh.

Sách ichimoku tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam : Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts. Xem tại đây: https://traderviet.com/threads/sach-ichimoku-tieng-viet-chinh-thuc-dau-tien-nhieu-dieu-thu-vi-he-thong-giao-dich-ichimoku-charts.22428/

Xem thêm các bài học khác tại DANH SÁCH BÀI HỌC ICHIMOKU (8 BÀI TẤT CẢ)

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *