Công bố Testnet 2.0 của deBridge

Cuối cùng thì cũng đến rồi - ngày mà cộng đồng deBridge đã chờ đợi trong vài tuần qua. Kể từ khi ra mắt Testnet 1.0 sau khi chiến thắng Chainlink Global Hackathon vào mùa xuân này, deBridge đã nhận được nhiều phản hồi mang tính xây dựng từ cộng đồng và đối tác của mình. Phiên bản cuối cùng đã phục vụ tốt mục đích của nó với> 1400 ETH được đặt trong Kovan và hàng nghìn giao dịch. Và deBridge vui mừng thông báo rằng Testnet 2.0 đã vượt qua thử nghiệm nội bộ và hiện đã có phiên bản trải nghiệm cho người dùng tại link: https://testnet.debridge.finance/

debridgeHãy xem có gì mới:

 • Giao diện người dùng được cải thiện. Người dùng sẽ có thể chuyển tài sản xuyên chuỗi với sự quen thuộc của cách tiếp cận giống Uniswap và bố cục trực quan.
 • Không có cơ chế niêm yết. Bất kỳ tài sản tùy ý nào cũng có thể được chuyển đổi.. Các tài sản được wraped có cùng địa chỉ trong chuỗi khối EVM và việc triển khai tài sản được wraped chỉ tốn ~ 725k gas fee.
 • Tối ưu hóa gas fee để chuyển tiền xuyên chuỗi giá rẻ hơn (Không đắt hơn trên Ethereum). Claim token chỉ tốn ~ 250k gas fee
 • Trình khám phá deBridge hiển thị tất cả thống kê giao thức và chi tiết giao dịch chuỗi chéo. Người nhận giao dịch sẽ biết địa chỉ của người gửi để xác thực giao dịch là từ một giao thức / hợp đồng thông minh đáng tin cậy.
 • Các hợp đồng thông minh deBridge có các địa chỉ ngang nhau trong các blockchains EVM.
 • Một thiết kế mới của lớp cơ sở hạ tầng deBridge với xác thực ngoài chuỗi của các giao dịch xuyên chuỗi. Trình xác thực vận hành một nút deBridge cùng với các nút đầy đủ của mọi blockchain được hỗ trợ. Trình xác thực deBridge theo dõi tất cả các giao dịch và ngay sau khi giao dịch đạt được tính cuối cùng, mỗi trình xác thực có nghĩa vụ ký vào mã định danh duy nhất của nó. Chữ ký kết quả được lưu vào IPFS để bất kỳ ai cũng có thể truy xuất nó. Bất kỳ người dùng hoặc người giữ tùy ý nào cũng có thể thu thập chữ ký của người xác thực từ IPFS và chuyển chúng tới hợp đồng thông minh deBridge trong chuỗi mục tiêu cùng với tất cả các thông số giao dịch xuyên chuỗi. Nếu các chữ ký được yêu cầu tối thiểu là hợp lệ, hợp đồng thông minh sẽ thực hiện giao dịch trong chuỗi mục tiêu.
 • Người xác thực không còn chịu chi phí xác thực vì tất cả chữ ký được lưu trữ ngoài chuỗi trên IPFS.
 • deBridge hoạt động như một giao thức tự chủ và không phụ thuộc vào giá gas và thời gian hoạt động của bất kỳ blockchain nào được hỗ trợ.

Phản hồi cho deBridge:

Đối với bất kỳ vấn đề hoặc yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng hỏi trong Discord hoặc Telegram của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng, sản phẩm này đang trong giai đoạn thử nghiệm. deBridge đánh giá cao tất cả các phản hồi, vui lòng gửi cho deBridge nếu bạn phát hiện bất kì lỗi hoặc đề xuất nào về việc cải thiện phiên bản hiện tại - bạn có thể mong đợi các bản cập nhật thường xuyên.

Tham gia mạng xã hội của deBridge để chia sẻ suy nghĩ của bạn về Testnet 2.0, những trường hợp sử dụng chuỗi chéo nào bạn hào hứng hiện nay và những gì bạn muốn thấy trong tương lai. deBridge đánh giá cao tất cả các phản hồi và hỗ trợ cho đến nay, đồng thời chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái deBridge với tất cả mọi người là một phần trong cộng đồng.

 

deBridge là gì?

deBridge – dự án cross-chain DeFi sử dụng các node Oracle của Chainlink ( DON ) để tương tác đa chuỗi và xác thực các giao dịch đa chuỗi. Từ đó có thể di chuyển bất kỳ loại token nào từ ERC20, ERC721 (NFT) tới các chain EVM (FTM, BSC, Polygon..) và non EVM (SOL, DOT..) mà không cần một blockchain riêng.

Tính năng của dự án:

 • Bridging assets: Di chuyển tài sản cross-chain​
 • Swap Cross-chain: Hoán đổi tài sản cross-chain​
 • Bridging NFTs: Di chuyển NFTs cross-chain​
 • Cross-chain composability of smart contracts: Kết hợp hợp đồng thông minh trên chuỗi chéo.​
 • Light Validation: Dùng 1 layer 2 có fee rẻ (như Arbitrum..) để validator cho giao dịch cross-chain thông qua LightAggregator contract.​