Chainge giải quyết vấn đề cốt lõi vào lúc này, với bốn chuyên gia mật mã hàng đầu thế giới đứng sau nó. Công nghệ này đã được cung cấp đầy đủ bởi giao thức Fusion, chẳng hạn như DCRM (Quản lý quyền kiểm soát phân cấp), TL (Khóa thời gian), QS (Hoán đổi lượng tử), SCT (Mẫu hợp đồng thông minh).

Ví dụ: EOS có thể được giao dịch trên các chuỗi, Chainge có thể thực hiện bất kỳ giao dịch chuỗi chéo nào trên ứng dụng di động. Chainge tuân thủ khái niệm không có blockchain công khai nào có thể bị bỏ lại phía sau thế giới Defi.

Bây giờ liên kết sau đây là về việc sử dụng công nghệ Chainge, hãy mở Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại đây:
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/shared/docs/e2961-joint_ami-pay-ami-seco-_2020-12-03_item_4_fintech-tf_report_use_of_dlt_in_issuance_and_post-trade_processes.pdf

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *