breederdao
Project Defi Gaming Metaverse NFT

BreederDAO nhà máy sản xuất tài sản NFT cho các trò chơi Metaverse

BreederDAO là nhà máy sản xuất tài sản NFT cho các trò chơi Metaverse. Họ sản xuất và cung cấp tài sản khối lượng lớn,

cosmic
Project Defi Gaming Metaverse NFT

Cosmic Guild – Nắm lấy tương lai của trò chơi

Mô hình game Play-to-earn (P2E) đã phá vỡ nguyên tắc của ngành công nghiệp game truyền thống khi mà bất kỳ lợi nhuận kinh tế

memo
Project Defi Gaming Metaverse NFT

MEMOVERSE – KHO LƯU TRỮ PHI TẬP TRUNG CỦA TRÍ NHỚ CON NGƯỜI

Nội dung: Memoverse là nền tảng gamefi kết hợp marketplace và tài chính phi tập trung (DeFi), nơi mà các công cụ đầu tư vào