Glitter Finance

1. GIỚI THIỆU

Glitter Finance: tăng cường hiệu quả sử dụng vốn giữa các cầu nối xuyên chuỗi, bằng cách triển khai lại các tài sản tổng hợp được tạo bởi Cầu nối xuyên chuỗi Glitter, vào yield pools (nhóm lợi nhuận) được tích hợp vào Nền tảng Tài chính Glitter. Bằng cách tạo và tích hợp yield pools trên một cầu nối, Glitter có thể tận dụng việc tạo ra các phiên bản tổng hợp của mã token trên chuỗi mới và triển khai lại tài sản ban đầu bị khóa vào các yield farms. Glitter dự định xây dựng một nền tảng cho phép các cầu nối triển khai lại số lượng tài sản thế chấp nhất định vào các yield bearing vaults, do đó tạo ra một nền tảng cực kỳ thanh khoản và hiệu quả cho nhà giao dịch DeFi. Bên cạnh đó, Dự án sẽ vừa tối ưu hóa vừa làm cho các traders trở nên phù hợp hơn với các cơ hội cầu nối trên các hệ sinh thái blockchain hỗ trợ gồm có: Solana, Algorand, Polygon và Terra.

Glitter dự kiến tích hợp AI và machine learning (hay còn gọi chung là Deep Learning Neural Networks) trong Nền tảng tài chính Glitter, nhằm tạo ra một biểu mẫu giao dịch thuật toán, sẽ giúp ích cho các nhà giao dịch mới làm quen!!!

 

2. TOKENMETRICS

Glitter Finance
 

3. ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP

Glitter Finance

4. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

glitter finance

glitter finance

5. THÔNG TIN SOCIAL MEDIA

📢 Follow GLITTER FINANCE

Website | Twitter | Telegram | Medium

 

📢 Follow Crypto Family

Website | Twitter | Telegram | Telegram Channel | Telegram Ventures

 


Disclaimer:

Tất cả thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và KHÔNG được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tiền điện tử chứa đựng rủi ro cực kỳ cao và bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất.


Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *