JASMY

Một Sàn Giao Dịch Dữ Liệu Được Tạo Ra Từ  Internet Of Things (Iot).

  • Sử dụng dữ liệu: Người dùng sẽ cần sở hữu token JASMY để truy cập và trao đổi dữ liệu được thu thập từ các thiết bị Internet of Things (IoT).

  • Dân chủ hóa dữ liệu: Người dùng có thể giữ token JASMY như một kho lưu trữ giá trị và đẩy nhanh việc áp dụng dân chủ hóa dữ liệu.

  • Thị trường dữ liệu: Cho phép các cá nhân và doanh nghiệp trao đổi dữ liệu một cách an toàn.

  • Secure Knowledge Communicator (SKC): Hệ thống xác thực người dùng phân tán, cung cấp các khóa dữ liệu cá nhân cho người dùng.

  • Smart Guardian (SG): Cho phép các thiết bị IoT đăng ký dễ dàng và an toàn vào mạng JasmyCoin.

  • JasmyNet: Đây là một mạng dữ liệu trong đó chỉ các công ty thành viên được ủy quyền của tập đoàn mới có thể tham gia.

  • JasmyCoin là một dự án sàn giao dịch dữ liệu nơi người dùng có thể bán dữ liệu được tạo ra từ các thiết bị Internet of Things (IoT) của mình cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. JASMY là token tiện ích gốc, đóng vai trò là đồng tiền thanh toán trong nền tảng dữ liệu JasmyCoin.

  • JASMY là token gốc của dự án. Hiện tại JASMY được sử dụng trong các trường hợp như:

  • Dự án bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:

  • Tính từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, tối đa và tổng nguồn cung token JASMY là 50.000.000.000 và nguồn cung lưu hành là 4.750.000.000 (~ 9,50% tổng nguồn cung token).

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *