Lớp học Ichimoku

Bài 1 : Giới thiệu Ichimoku

Lịch sử ra đời Ichimoku – Ichimoku Kinko Hyo là 1 hệ thống chart theo trend 1 cách trực quan. – Ichimoku nghĩa là nhìn

Lớp học Ichimoku

Bài 2 : Năm đường nằm trong hệ thống Ichimoku

1. TENKAN SEN Nó mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá. Đa số trader sử dụng đường trung bình SMA-10 nhưng với Tenkan

Lớp học Ichimoku

Bài 3 : Mây Kumo

Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Đây là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp 1 cái nhìn

Lớp học Ichimoku

Bài 4 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Tenkan / Kijun cắt nhau

Tenkan Sen / Kijun Sen cắt nhau Đây là chiến thuật truyền thống trong hệ thống Ichimoku. Tín hiệu của chiến thuật này là khi

Lớp học Ichimoku

Bài 5 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen

Giá cắt Kijun Sen Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin

Lớp học Ichimoku

Bài 6 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Breakout mây Kumo

Chiến thuật này có thể dùng trên mọi timeframe nhưng thường được sử dụng trên time frame lớn như Daily, Weekly, Monthly. Đây là kỹ

Lớp học Ichimoku

Bài 7 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Senkou Span cắt nhau

Senkou Span cắt nhau Đây là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các

Lớp học Ichimoku

Bài 8 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Chikou Span

Giá cắt Chikou Span Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng