Lớp học Mô hình giá

Các dạng biểu đồ cơ bản

Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (Biểu đồ OHLC) Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close

Number
Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Rouding Top/Bottom

Mô hình Rounding Bottom ​ Mô hình Rounding bottom, hay còn gọi là mô hình “dĩa”, là một mô hình dài hạn được nhận diện

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Rectangle – Hình chữ nhật

Mô hình Rectangle ở đáy ​ Mô hình Rectangle bao gồm hai đường xu hướng song song nhau (đường kháng cự và hỗ trợ) và

wingswap
Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Pivot Point đảo chiều

Mô hình Pivot Point đảo chiều sau xu hướng tăng ​ Mô hình Pivot Point đảo chiều ở đỉnh xuất hiện sau một xu hướng

ripple
Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Pipe Top / Bottom

Mô hình biểu đồ Pipe Top ​ Pipe Top xuất hiện sau một xu hướng tăng ngắn hạn và bao gồm (trên biểu đồ tuần)

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều

Mô hình Open Close Reversal (Giá đóng mở đảo chiều) ​ Mô hình OCR ở đỉnh xuất hiện trong một xu hướng tăng. Thanh giá

number
Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá NR4 / NR7

Mô hình Narrow Range trên biểu đồ ngày ​ “NR” là viết tắt của “narrow range” có nghĩa là biên độ, số “4” có nghĩa

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Measured Move – Đo mục tiêu giá

Mô hình Measured Move ​ Mô hình chuyển động đều ngược chiều so với xu hướng tăng trước đó và hoạt động như một mô

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Long Islands

Mô hình Long Islands tăng tiếp diễn ​ Long Islands là một kiểu mô hình tiếp diễn, có nghĩa là nếu giá trước mô hình

Lớp học Mô hình giá

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng ​ Mô hình Key Reversal ở đỉnh của một xu hướng tăng xảy ra khi giá cả