Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Advance Block Pattern – ABP

Mô hình nến Advance Block Pattern (ABP) và mô hình đối ngược lại là Stalled Pattern (SP) (còn được gọi là Deliberation Pattern) là mô

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bearish Engulfing

​ Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau trong một xu hướng tăng. Tiêu chuẩn

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bearish Harami

​ Bearish Harami là hai nến cảnh báo khả năng xu hướng thay đổi sang giảm nếu nó xảy ra sau một xu hướng tăng.

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Belt Hold Lines

Mô hình Bullish Belt Hold ​ Belt Hold là một mô hình nến đơn. Một Bullish Belt Hold xảy ra khi giá mở cửa ở

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing ​ Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Bullish Harami

Mô hình Bullish Harami ​ Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng và dự báo khả năng tăng giá nếu nó

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình Dark Cloud Cover | Bearish Piercing Line ​ Dark Cloud Cover hay còn gọi là Bearish Piercing Line là một mô hình xu

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Doji và Doji bóng dài

Doji và Doji bóng dài ​ Một doji là một nến đơn có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau.

Lớp học Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Doji chuồn chuồn – Dragonfly Doji

Nến doji chuồn chuồn ​ Một nến doji chuồn chuồn là một nến doji tăng báo hiệu một sự đảo chiều tăng sau một xu