Mở đầu: Cách xác định các vùng giá quan trọng


Việc xác định các mức giá quan trọng (key level) làm cho việc trade pin bar trở nên uy lực hơn. Các pin bar cho chúng ta biết các mức giá nào đủ mạnh để trade.

Một số cách để tìm điểm "nhạy cảm" với giá, nơi mà giá có thể nhận được hỗ trợ hoặc kháng cự. Tham khảo lại bài viết Những loại Hỗ trợ và Kháng cự cơ bản trong trading để hiểu chi tiết các yếu tố này

Cách tốt nhất để xác định các vùng giá này là dùng swing high (đỉnh trước) và swing low (đáy trước) trước trên chart daily D1.

Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về cách xác định các vùng giá quan trọng. Điều này là nên làm trước khi bắt đầu phân tích bất kỳ cặp tiền nào bạn định trade.

Hãy nhớ rằng mỗi pin bar chỉ có tác dụng ngay tại vị trí mà nó xuất hiện. Nói cách khác, bạn chỉ nên trade pin bar tại những vùng giá quan trọng.
 
Nguồn bài học DailyPriceAction.com