Nến doji chuồn chuồn

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDoji.

Một nến doji chuồn chuồn là một nến doji tăng báo hiệu một sự đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm. Một doji chuồn chuồn được tạo ra khi giá mở cửa và đóng cửa ngang nhau và có bóng nến dưới dài và không có bóng trên (nếu có bóng nến trên rất nhỏ cũng không làm mô hình mất tác dụng). Với nến doji chuồn chuồn, thị trường mở cửa và phe bán có thể đẩy giá xuống thấp như họ đã từng làm với xu hướng giảm trước đây, tuy nhiên mức giá đã chạm đến ngưỡng bên mua sẵn sàng nhảy vào và có thể đẩy giá lên cao trở lại. Khi giá trở về mức mở cửa, nến doji chuồn chuồn được hình thành. Thông thường bóng dưới nến doji chuồn chuồn thể hiện như một vùng hỗ trợ cho giá sau này vì bóng dưới là vùng bên mua sẵn sàng chống lại bên bán và đẩy giá lên cao hơn.

Đối nghịch với nến doji chuồn chuồn là doji bia mộ (gravestone doji)

Biểu đồ minh họa nến doji chuồn chuồn

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDojiChartExample.

Biểu đồ trên của Silver ETF (SLV) cho thấy một nến doji chuồn chuồn tại đáy của một xu hướng giảm và sau đó đảo chiều tăng dần. Bóng dưới dài thể hiện mức giá bên mua nhảy vào thị trường và có thể đẩy lùi lực bán và đưa giá trở về mức mở cửa. Bóng nến dưới dài của doji chuồn chuồn tạo ra vùng hỗ trợ cho phe mua trong tương lai, khi giá quay lại vùng này 1 lần nữa.

Tham khảo

1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDoji.

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDoji.

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDojiChartExample.

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Dragonfly_Doji_DragonflyDojiChartExample.

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *