Thân nến và bóng nến

Thân nến


Cũng giống như con người, biểu đồ nến có nhiều cỡ thân khác nhau. Ví dụ như thân nến dài thể hiện lực mua hoặc bán mạnh. Thân càng dài thì cường độ lực mua và bán càng cao. Điều này có nghĩa là phe mua hoặc phe bán đang kiểm soát thị trường vào thời điểm đó. Trong khi đó, thân nến ngắn thể hiện lực mua – bán yếu.
 
awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_candlestick2_1.
 

Bóng nến:


Bóng nến trên và bóng nến dưới của cây nến thể hiện những dấu hiệu quna trọng về phiên giao dịch

Bóng nến trên thể hiện giá cao trong phiên, trong khi bóng nến dưới thể hiện giá thấp

Cây nến với bóng nến dài cho thấy phiên giao dịch biến động nhiều, vượt ra khỏi vùng giá mở cửa và đóng cửa
 
awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_candlestick2_2.

Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó thể hiện phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao nhưng vì lý do gì đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa

Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn thì nó thể hiện phe bán kiểm soát thị trường và đẩy giá giảm xuống nhưng vì lý do gì đó thì phe mua đã nhảy vào vả đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_candlestick2_1.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_candlestick2_2.