Trị giá hơn 26 triệu đô la của Bitcoin liên quan đến vụ tấn công Bitfinex năm 2016 đang di chuyển

Bitfinex cryptofamily

Hơn 26 triệu đô la bitcoin (BTC) liên quan đến vụ hack lớn năm 2016 của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã được di chuyển qua bảy giao dịch vào thứ Tư, theo bot theo dõi blockchain dựa trên Twitter Whale Alert.

  • Vi phạm bảo mật tại Bitfinex vào tháng 8 năm 2016 đã dẫn đến việc đánh cắp hơn 120.000 BTC (trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la ngày nay). Các chuyển động tương tự của các quỹ bị đánh cắp cũng đã được báo cáo vào tháng Bảy.
  • Sáu trong số các giao dịch được Whale Alert gắn cờ dao động từ 4,1 triệu đến 4,8 triệu đô la, với một giao dịch với số tiền tương đối nhỏ là 12.000 đô la.