Cách sử dụng trình duyệt DApp trên iOS

Đối với những người vẫn cần truy cập vào DApps trên thiết bị iOS của họ, hướng dẫn này sẽ giúp nhận được phiên bản TestFlight của Trust Wallet vẫn bao gồm trình duyệt DApp . TestFlight là một ứng dụng iOS mà các nhà phát triển sử dụng để cho phép thử nghiệm Beta của các ứng dụng.

Bước 1 - Cài đặt Test Flight

Tải phiên bản Test Flight bằng cách nhấn vào bất kỳ liên kết nào bên dưới:

Lưu ý: TestFlight sẽ phải được cài đặt trước để sử dụng phiên bản Beta của Trust Wallet .

Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang TestFlight của Trust Wallet . Nhấn vào Xem trong App Store để cài đặt TestFlight.

trustwallet-for-ios - Crypto Family - Crypto Family Trading - cryptofamily

 Bước 2 - Cài đặt Trust Wallet

Sau khi cài đặt TestFlight, hãy nhấn lại vào một trong các liên kết để nhận Trust Wallet

Nhấn vào Cài đặt, sau đó đợi cài đặt hoàn tất. 

trustwallet-for-ios - Crypto Family - Crypto Family Trading - cryptofamily

Bước 3 - Khởi chạy trình duyệt DApp

Nhấn vào Mở để khởi chạy ứng dụng. Create hoặc Import một chiếc ví. Sự thành công! Đã khôi phục trình duyệt DApp trên thiết bị iOS của bạn.

trustwallet-for-ios - Crypto Family - Crypto Family Trading - cryptofamily

Lưu ý: Luôn đảm bảo rằng bạn có một bản sao lưu ví của mình.

 

Tham gia cộng đồng của chúng tôi để nhận thông tin sớm nhất

Telegram Channel: https://t.me/CryptoFamilyTrading

Telegram Group: https://t.me/CryptoFamilyGroup