Bài 3 : Mây Kumo

Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Đây là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh về trend và mối liên hệ giữa giá so với trend đó.

Một trong những khả năng của mây Kumo là cung cấp góc nhìn tin cậy hơn về các mức hỗ trợkháng cự. Không chỉ cung cấp các mức hỗ trợ/ kháng cự đơn lẻ, mây Kumo mở rộng và thu hẹp cùng với biến động giá tạo góc nhìn đa chiều về hỗ trợkháng cự.
 
ichimoku 26.

Độ dày của mây Kumo thay đổi rất nhanh. Độ dày (độ sâu) này là 1 chỉ báo về mức dao động của market, mây càng dày thì mức dao động càng cao và ngược lại. Mây càng dày thì mức độ hỗ trợ hoặc kháng cự của nó càng mạnh.

Các ghi nhớ:

Xu hướng hiện tại

-Tăng giá: giá nằm trên mây Kumo

-Giảm giá: giá nằm dưới mây Kumo

-Lình xình: giá nằm trong mây Kumo

Xu hướng tương lai

-Tăng giá: Senkou Span A nằm trên Senkou Span B

-Giảm giá: Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B

-Lình xình: Senkou Span A bằng Senkou Span B

● Sức mạnh của mây Kumo tương lai được xác định bởi Senkou Span A tương lai và Senkou Span B tương lai.

Có các kịch bản sau:

-Tăng giá mạnh: mây Kumo tương lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng lên

-Tăng giá vừa: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng lên và Senkou Span B tương lai đi ngang

-Tăng giá yếu: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng xuống, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

-Giảm giá mạnh: mây Kumo tương lai giảm lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng xuống

-Giảm giá vừa: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng xuống và Senkou Span B tương lai đi ngang

-Giảm giá yếu: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng lên, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

● Phần nằm ngang của Senkou Span B là mức hỗ trợkháng cự mạnh. Phần nằm ngang này càng dài thì mức hỗ trợkháng cự càng mạnh.

● Đỉnh/đáy của Senkou Span A là mức hỗ trợkháng cự mạnh

Khoảng không gian giữa Senkou Span A và Senkou Span B của mây Kumo tương lai cho biết mức độ dao động hiện tại. Nó càng dày thì hiện tại giá càng lình xình. Khi trend lớn xuất hiện thì mây Kumo tương lai sẽ mỏng với cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng về xu hướng của mấy Kumo.

Sách ichimoku tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam : Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts. Xem tại đây: https://traderviet.com/threads/sach-ichimoku-tieng-viet-chinh-thuc-dau-tien-nhieu-dieu-thu-vi-he-thong-giao-dich-ichimoku-charts.22428/

Xem thêm các bài học khác tại DANH SÁCH BÀI HỌC ICHIMOKU (8 BÀI TẤT CẢ)