Lộ trình CBDC của New Zealand bước vào giai đoạn tư vấn thiết kế

Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã mở giai đoạn tham vấn mới về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào ngày 17 tháng 4 .

Giai đoạn phát triển hiện tại đang tìm kiếm đầu vào về “các tùy chọn thiết kế cấp cao cho tiền kỹ thuật số”.

Đô la New Zealand kỹ thuật số

Các kế hoạch hiện tại mô tả tiền kỹ thuật số có mệnh giá bằng đô la New Zealand (NZD) mà người dùng bán lẻ có thể đổi lấy tiền mặt thực, tiền gửi ngân hàng và số dư khác.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ chịu trách nhiệm phát hành CBDC nhưng sẽ không cung cấp tài sản trực tiếp cho người dùng. Thay vào đó, khu vực tư nhân, bao gồm các ngân hàng và công ty thanh toán, sẽ phân phối tiền kỹ thuật số cho người dùng và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Ngân hàng Dự trữ mô tả CBDC là riêng tư, an toàn và đáng tin cậy, nhấn mạnh rằng nó sẽ không kiểm soát hoặc giám sát chi tiêu CBDC của người dùng.

CBDC cũng nhằm mục đích tăng cường tài chính toàn diện. Nó sẽ có thể truy cập rộng rãi và đặc biệt phục vụ cho “người dùng không có tài khoản ngân hàng”, không yêu cầu tài khoản ngân hàng. Nó sẽ hỗ trợ chức năng ngoại tuyến, cho phép giao dịch qua Bluetooth trong thời gian ngừng hoạt động.

Hệ thống sẽ duy trì một số hình thức giám sát và kiểm soát. Các dịch vụ tư nhân sẽ tiến hành kiểm tra danh tính khi người dùng mở tài khoản hoặc bắt đầu giao dịch, cùng với các hoạt động kiểm tra tuân thủ rộng hơn, mặc dù Ngân hàng Dự trữ sẽ không xử lý dữ liệu nhận dạng.

CBDC so với tiền điện tử

Ngân hàng Dự trữ đã so sánh CBDC với các công nghệ tài chính mới nổi khác, chẳng hạn như stablecoin và tiền điện tử, khẳng định rằng CBDC sẽ gây ra ít rủi ro hơn đối với chủ quyền tiền tệ và nền kinh tế của New Zealand so với các lựa chọn thay thế này.

CBDC cũng sẽ hỗ trợ các hợp đồng thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán có thể lập trình thường được liên kết với chuỗi khối và sổ cái phân tán.

Các gói hiện tại cho phép hợp đồng thông minh cho phép người dùng tự động thanh toán hoặc ghi lại tổng chi phí. Họ cũng thấy trước các trường hợp sử dụng cụ thể, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp ở New Zealand sử dụng tài khoản kỹ thuật số với các khoản thanh toán có điều kiện dựa trên hợp đồng thông minh để chỉ giải ngân sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

New Zealand vẫn còn lâu mới ra mắt CBDC. Giai đoạn tham vấn hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 7 và có các lựa chọn để tham vấn thêm. Tuy nhiên, Giai đoạn 2, bao gồm toàn bộ giai đoạn thiết kế và phân tích chi phí-lợi ích, sẽ tiếp tục cho đến năm 2026.

Nếu quyết định tiếp tục, Ngân hàng Dự trữ sẽ phát triển các nguyên mẫu ở Giai đoạn 3 từ năm 2028 đến năm 2029 trước khi ra mắt CBDC ở Giai đoạn 4 vào khoảng năm 2030.