Hãy làm quen với các đặc tính của pin bar. Điều này giúp bạn xác định chính xác pin bar trên.

giaodichvoipinbar11.

Bên trên là hình mô tả 1 pin bar giảm giá và 1 pin bar tăng giá. Một pin bar gồm đuôi (tail), thân (body) và mũi (nose).

Đuôi pin bar còn được gọi là bấc (wick) hay bóng (shadow). Đuôi của pin bar phải dài ít nhất bằng 2/3 chiều dài của nó. Càng dài càng tốt nhưng phải ít nhất là 2/3 chiều dài cả nến. Trên hình, đuôi dài khoảng ¾ nến nên thỏa mãn yêu cầu.

Thân của pin bar cũng rất quan trọng bởi vì nó cho biết giá mở và đóng. Hai giá này nên gần nhau, càng gần càng tốt. Thân pin bar nên nằm gần đoạn cuối của nến (nhìn hình trên).

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là mũi của pin bar. Tuy không bằng đuôi và thân nhưng mũi chỉ quan trọng khi nó nhỏ so với 2 phần còn lại. Bởi vì nếu đuôi ít nhất bằng 2/3 và thân nhỏ nên mũi phải rất nhỏ. Một pin bar không nhất thiết phải có mũi. Đôi khi pin bar không có mũi vì nó mở và đóng ngay tại điểm cuối của nến. Tóm lại mũi càng nhỏ càng tốt.

Nguồn bài học DailyPriceAction.com

Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *