Giải thích về cơ chế đợt phân phối token cộng đồng $BOSON

Tổng quan

Token $BOSON là đơn vị kinh tế cốt lõi của hệ sinh thái Boson. Tăng trưởng giá trị của mạng được thúc đẩy bằng cách thiết lập một bánh đà kinh tế, tuân theo vòng lặp bền vững dCommerce.

Vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối token cộng đồng của mình. Trong đợt phân phối này, chúng tôi sẽ cung cấp các token BOSON trị giá 6 triệu đô la để bán, sẽ ngay lập tức có sẵn để chủ sở hữu token của chúng tôi sử dụng khi kết thúc quá trình bán.

Hình thức bán: Đấu giá theo lô

Chúng tôi sẽ sử dụng Gnosis Auction (Phiên đấu giá Gnosis) để chào bán coin lần đầu (IDO) mới được công bố, cung cấp một cách công bằng, minh bạch để cộng đồng có được token $BOSON.

Đợt bán sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nơi bất kỳ ai cũng có thể đặt giá thầu để mua token BOSON với giá tối thiểu là 0,75 USD.

Quan trọng: Mọi giá thầu để mua token ở mức giá này hoặc cao hơn sẽ được thu thập và lưu trữ cho đến khi kết thúc quá trình bán.

Khi cuộc đấu giá hoàn tất sẽ có một bản kết thúc hợp đồng chính. Hợp đồng thông minh xếp hạng các giá thầu theo thứ tự giá và chọn nhóm giá thầu đại diện cho việc bán token với giá cao nhất. Tất cả các nhà thầu trả giá thấp nhất trong tất cả các hồ sơ dự thầu đủ điều kiện. Các token sau đó sẽ được xác nhận bởi những người đấu giá thắng cuộc thông qua chức năng 'xác nhận lại' mà người dùng phải sử dụng.

Sơ đồ dưới đây chỉ ra cách tiếp cận:

 1.  Người bán đấu giá bắt đầu bằng cách thu thập tất cả các giá thầu và phân loại chúng theo giá.
 2.  Đấu giá viên hoạt động trở lại từ khi trả giá cao nhất cho đến khi bán hết số cổ phần.
 3.  Giá cuối cùng lấp đầy hạn ngạch cổ phần để bán trở thành giá chào bán cho tất cả những người đặt mua thành công.

Hình thức bán này được gọi là "batch auction" (đấu giá theo lô) và được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính truyền thống như một phương tiện xác định giá hợp lý của một tài sản, chẳng hạn như trong đợt IPO.

Tất cả người mua đều phải trả cùng một mức giá, và ít nhất theo nghĩa lý trí, nên hài lòng cho dù kết quả có như thế nào, hoặc họ mua token bằng hoặc thấp hơn giá mà họ tin là 'công bằng', hoặc họ không tham gia vào giao dịch mua bán.

Luồng người dùng Gnosis Auction

Trong Gnosis Auction, có hai loại người tham gia: một người bán và nhiều người đấu giá (cũng có thể là EOA hoặc SC).

1. Người bán đặt bốn tham số:

 • Bán token và token giá thầu
 • Số lượng token để bán
 • Giá tối thiểu sẵn sàng chấp nhận (giá bán)
 • Thời lượng đấu giá (đặt trước)

2. Khi các cuộc đấu giá bắt đầu, những người đặt giá thầu sẽ bắt đầu đặt giá thầu bằng cách đặt các thông số sau và gửi một giao dịch:

 • Token được chấp thuận (nếu là lần đầu tiên)
 • Chọn số lượng token giá thầu sẵn sàng cam kết đấu giá
 • Chọn mức giá tối đa sẵn sàng trả
 • Sau khi gửi giao dịch, giá thầu của người đặt giá thầu sẽ hợp lệ và số lượng token giá thầu mà cô ấy đã chọn sẽ được trừ vào số dư của cô ấy.

3. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, đấu giá viên gửi giao dịch sẽ tính giá đóng cửa. Giá đóng cửa được tính theo phương pháp sau:

3.1 Các giá thầu được thu thập theo hợp đồng thông minh và được sắp xếp từ giá cao nhất đến giá thấp nhất
3.2 Hợp đồng thông minh hoạt động trở lại từ giá thầu cao nhất, thêm số lượng token để mua của mỗi giá thầu, cho đến khi đạt được số tiền ban đầu để bán
3.3 Giá thầu cộng thêm số lượng token để bán được chọn là giá đóng cuối cùng cho tất cả những người tham gia.
3.4 Những người tham gia đã chọn giá tối đa ở mức giá đóng cửa cuối cùng hoặc cao hơn sẽ nhận được token, những người đã chọn giá tối đa dưới giá đóng cửa sẽ bị loại bỏ.

4. Sau khi giá đã được giải quyết, người bán đấu giá sẽ nhận được số tiền thu được từ cuộc đấu giá và người trả giá sẽ cần phải gửi một giao dịch bổ sung để yêu cầu các token đã mua (hoặc các mã thông báo được sử dụng để đấu giá, trong trường hợp giá thầu không khớp).

Tại sao lại tổ chức đấu giá theo lô?

Gnosis Auction là một nền tảng cho phép khám phá giá hợp lý cho các đợt phân phối token. Mục đích là giúp dễ dàng tìm ra giá hợp lý cho token của họ thông qua định dạng đấu giá hàng loạt.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian cố định và tất cả các giá thầu sẽ được đánh giá.

Không có cuộc đua ai đến trước được phục vụ trước (FCFS) và tất cả những người tham gia đều có cơ hội bình đẳng để nhận được token, dựa trên giá đấu thầu của họ.

Bất kỳ người tham gia nào cũng có thể chọn mức giá mà họ sẵn lòng mua token BOSON bất kỳ lúc nào mà không bị áp lực về thời gian.

Chúng tôi đã chọn cơ chế này vì đây là một hệ thống công bằng cho phép phân phối cộng đồng, nơi cung cấp một giao diện dễ dàng nhằm khám phá giá cả.

Gnosis Auction cho phép:

a) Các nhà phát hành token xác định mức giá tối thiểu mà họ sẵn sàng bán token của mình (của chúng tôi bắt đầu từ $0,75 USD), và
b) Nhà thầu ấn định mức giá tối đa mà họ sẵn sàng trả dưới hình thức lệnh giới hạn.

Nhóm những người đặt giá thầu cao nhất sẽ cùng nhau mua 6 triệu token, tất cả sẽ trả một giá thanh toán bù trừ, đây là giá thầu đủ điều kiện ở mức giá thấp nhất.

Giá khởi điểm của cuộc đấu giá là 0,75 đô la và nếu tất cả 6 triệu token được cung cấp được bán với giá đó, dự án Boson Protocol sẽ tăng thêm 4,5 triệu đô la nữa. Mọi token chưa bán được sẽ được trả lại cho quỹ phát triển hệ sinh thái Foundation để sử dụng trong tương lai.

Điều gì làm nên sự công bằng của cơ chế này?

Chúng tôi cam kết thực hiện ý tưởng chống lại thương mại, rằng phần mềm phi tập trung có thể cho phép các cộng đồng làm việc cùng nhau để đảm bảo kết quả tốt nhất cho số lượng người tham gia nhiều nhất.

Trong hình thức cung cấp token này, chúng tôi đang yêu cầu cộng đồng đặt giá token $BOSON, dựa trên mong muốn thu thập được để sở hữu tài sản và là một phần của hệ sinh thái khi nó phát triển.

Mục đích của chúng tôi là tránh một quy trình loại trừ, trong đó chỉ một số lượng hạn chế người có thể tham gia, bằng xổ số hoặc theo cơ chế ai đến trước được phục vụ trước.

Thay vào đó, chúng tôi đang tạo ra một khoảng thời gian nhất định, nơi bất kỳ ai cũng có thể đặt giá thầu để có được mã thông báo $BOSON, với mức giá có thể chấp nhận được đối với họ.

Các câu hỏi thường gặp là gì?

Có giá thầu tối thiểu và tối đa không?

Không có giá thầu tối thiểu hoặc tối đa. Giá trị giá thầu tối thiểu là $0,75 USD cho mỗi token. Bất kỳ người mua nào cũng có thể đề nghị mua bất kỳ số lượng token $BOSON nào với mức giá mà họ tin rằng có thể chấp nhận được.

Tại sao bạn tin rằng hình thức bán hàng này là công bằng?

Định dạng bán hàng này cho phép tất cả những người tham gia mua token $BOSON bằng hoặc thấp hơn mức giá mà họ cho là phù hợp. Họ nhận được token với giá 'hợp lý' hoặc họ nhận lại giá thầu của mình. Từ quan điểm hợp lý, những người tham gia phải hài lòng như nhau với cả hai kết quả.

Tôi sẽ phải trả giá nào nếu tôi đặt giá?

Với tư cách là người đấu giá, bạn chọn mức giá bạn chuẩn bị trả cho token $BOSON và số vốn bạn muốn cam kết mua token ở mức giá đó. Bạn sẽ không bao giờ trả nhiều hơn số tiền đó cho các token $BOSON và bạn có thể trả một số tiền nhỏ hơn.

Bạn sẽ trả mức giá đủ điều kiện thấp nhất mà bất kỳ ai trả. Tất cả những người đấu giá thành công trong đợt bán công khai sẽ phải trả một mức giá như nhau.

Dưới đây là một số ví dụ:

Ví dụ 1: kết hợp hoàn hảo
100 token được bán
Người đặt giá thầu 1: 50 token ở mức 0,75 đô la
Người đặt giá thầu 2: 30 token ở mức 0,8 đô la
Người đặt giá thầu 3: 20 token ở mức 0,9 đô la

Kết quả: 100 token được bán với giá 0,75 đô la. Người đặt giá thầu 3 nhận được 20 token, Người đặt giá thầu 2 nhận được 30 token và Người đặt giá thầu 1 nhận được 50 token.

Ví dụ 2: vượt quá cầu
100 token được bán
Người đặt giá thầu 1: 100 token ở mức 0,75 đô la
Người đặt giá thầu 2: 100 token ở mức 0,8 đô la
Người đặt giá thầu 3: 50 token ở mức 0,9 đô la
Kết quả: 100 token được bán với giá 0,8 đô la

Người đặt giá thầu 2 nhận được 50 token và người đặt giá thầu 3 nhận được 50 token (cả hai đều ở mức giá 0,8 đô la cho mỗi token) người đặt giá thầu 2 cũng nhận lại 40 đô la (số tiền tương đương với 50 token chưa được khớp).

Ví dụ 3: giảm giá
100 token được bán
Người đặt giá thầu 1: 20 token ở mức 0,9 đô la
Người đặt giá thầu 2: 20 token với giá 1,5 đô la
Người đặt giá thầu 3: 20 token ở mức 3,0 đô la
Kết quả: 60 token được bán với giá 0,9 đô la, 40 token được trả lại ví nền tảng.

Ví dụ 4: "cá voi" mua hàng
100.000 token được bán
Người đặt giá thầu 1: 100.000 token ở mức 0,8 đô la
Người đặt giá thầu 2: 50.000 token ở mức 0,9 đô la
Người đặt giá thầu 3: 2.000 token ở mức 1,2 đô la
Kết quả: 100.000 token được bán với giá 0,8 đô la
Người đặt giá thầu 1 nhận được 48.000 token, người đặt giá thầu 2 nhận được 50.000 token, người đặt giá thầu 3 nhận được 2.000 token

Điều gì xảy ra nếu tôi đặt giá thầu không thành công?

Tất cả giá thầu được duy trì trong hợp đồng đấu giá trong suốt thời gian bán hàng. Vào cuối cuộc bán nếu bạn không thành công, số tiền trả giá ban đầu của bạn có thể được rút khỏi hợp đồng đấu giá.

Làm thế nào khi cuộc đấu giá có thể bị thao túng?

Phương tiện chính để thao túng cuộc đấu giá là đặt giá thầu rất cao và sau đó hủy bỏ chúng muộn trong quá trình đấu giá. Giá thanh toán rõ ràng cao sẽ không khuyến khích các nhà thầu khác, sau đó việc hủy bỏ sẽ làm giảm giá thanh toán bù trừ, cho phép những kẻ chủ mưu đảm bảo một mức giá thấp hơn so với mức giá mà họ đáng lẽ phải trả.

Rủi ro này được giảm thiểu nhờ khả năng hủy bỏ giá thầu bị cắt giảm sau một khoảng thời gian trong cuộc đấu giá và bằng cách yêu cầu người đấu giá cam kết tài trợ cho hợp đồng thông minh đấu giá trước khi giá thầu của họ có hiệu lực.

Liệu cuộc đấu giá có bị chi phối bởi cá voi?

Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này mang tính chống cá voi hơn các hình thức bán hàng khác, vì tất cả các giá thầu đều minh bạch. Tất cả những gì người đấu giá cần làm để mua token trước một con cá voi, là chuẩn bị trả thêm 0,01 USD cho mỗi token so với con cá voi đó và token của họ sẽ được giao cho họ trước người mua lớn.

Có vấn đề gì không nếu tôi hoàn thành KYC hai lần?

Không, không quan trọng bạn hoàn thành KYC bao nhiêu lần, không có giới hạn về số lượng giá thầu bạn thực hiện hoặc số lượng ví bạn thực hiện. Công cụ đấu giá chỉ yêu cầu giá thầu trong whitelist nằm trong tập hợp giá thầu cao nhất để họ kiếm được token.

Tôi đã nhập một ví sàn vào whitelist, tôi có thể tham gia không?

Không, bạn phải đưa vào whitelist một ví mà bạn có thể tương tác với các hợp đồng thông minh, thông qua Metamask hoặc công cụ tương tự. Nếu bạn đã đưa một ví trao đổi vào danh sách cho phép, bạn sẽ cần ủy quyền lại một ví mới bằng cách chuyển KYC lần thứ hai

Những rủi ro là gì?

Với bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử, bạn nên biết rằng bạn đang xử lý các tài sản có tính biến động cao. Chỉ chi tiêu những gì bạn có thể đủ khả năng để mất. Tương tự, có những rủi ro cố hữu liên quan đến việc tương tác với các hợp đồng thông minh mà bạn nên cảm thấy thoải mái trước khi tham gia. Để có danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện, vui lòng tham khảo trang điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Giới thiệu về Gnosis Auction

Sàn đấu giá Gnosis là một giao thức cho phép mọi người bán đấu giá tài sản với mức giá hợp lý. Họ cung cấp cơ chế công bằng nhất để khởi chạy tài sản trên ethereum:

Chống front-running (giao dịch chạy trước): Gnosis  Auction ngăn chặn các bot chạy trước trích xuất giá trị bằng cách nhận các mã thông báo sớm và sau đó bán chúng ngay sau đó với giá cao hơn.

Trải nghiệm đặt giá thầu thân thiện với người dùng: Trái ngược với các cơ chế khác, Gnosis Auction cho phép người đặt giá thầu thoải mái đặt giá thầu mà không cần thời gian hoạt động của họ để có được mức giá mong muốn.

Toàn quyền kiểm soát giá tham gia: Một trong những lợi thế của Gnosis Auction là người dùng có thể giới hạn mức giá / mức định giá mà họ sẵn sàng tham gia. Ngược lại, IBCO yêu cầu nhà thầu cam kết tham gia mà không cần biết giá cuối cùng / định giá của việc tham gia.

Định giá hợp lý: Tất cả các nhà thầu sẽ tham gia với cùng một mức giá thanh toán bù trừ thống nhất sẽ được xác định khi cuộc đấu giá kết thúc. Không ai có được lợi thế khi tham gia với mức giá thấp hơn so với những người tham gia khác.

Hướng dẫn từng bước để tham gia Vòng Phân phối cộng đồng Boson Protocol thông qua Gnosis Auction 

Kết nối ví

1. Trước tiên, bạn cần kết nối ví của mình với nền tảng. Ở góc trên cùng bên phải, bạn có thể tìm thấy nút cho phép bạn kết nối ví của mình với dapp Gnosis Auction.

2. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, nơi bạn sẽ được nhắc danh sách các ví khả dụng mà bạn có thể kết nối với dapp. Chọn loại ví bạn muốn kết nối với dapp của Gnosis Auction.


3. Sau khi chọn ví, trong trường hợp này là Metamask, một Yêu cầu Kết nối sẽ xuất hiện. Trong trường hợp Metamask, bạn sẽ cần chọn tài khoản (Địa chỉ) bạn muốn kết nối và nhấp vào “Tiếp theo”.


4. Khi bạn đã chọn tài khoản bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào “Kết nối”.

Lựa chọn đấu giá

5. Sau tất cả các bước này, bây giờ bạn đã kết nối thành công với dapp Gnosis Auction. Từ giao diện người dùng, bạn sẽ có thể phân biệt giữa hai phần. Phần trên cùng của giao diện người dùng hiển thị các Phiên đấu giá được đánh dấu đang diễn ra, trong khi phần dưới cùng của giao diện người dùng sẽ hiển thị cho chúng ta danh sách đầy đủ các Phiên đấu giá đang diễn ra hoặc đã diễn ra trong nền tảng.

 • Nếu bạn muốn tham gia vào một cuộc đấu giá nằm trong phần được đánh dấu, bạn chỉ cần nhấp vào bất kỳ đâu trong hộp và bạn sẽ được chuyển hướng đến phiên đấu giá.
 • Nếu bạn muốn tham gia vào một cuộc đấu giá, đó là tất cả phần đấu giá, bạn phải nhấp vào nút “xem” và bạn sẽ được chuyển hướng đến phiên đấu giá.

6. Nếu bạn muốn tham gia một cuộc đấu giá, hãy chọn một cuộc đấu giá từ phần đấu giá được đánh dấu hoặc chọn một cuộc đấu giá từ danh sách thả xuống. Trong trường hợp này, bạn đã chọn một phiên đấu giá từ phần đấu giá được đánh dấu.


Đặt giá thầu trong cuộc đấu giá

7. Sau khi bạn đã quyết định cuộc đấu giá bạn muốn tham gia và nhấp vào nó, bạn sẽ được chuyển hướng đến màn hình bên dưới (Hãy nhớ rằng dữ liệu hiển thị trong hình dưới đây sẽ khác nhau đối với mỗi cuộc đấu giá, vì tất cả các cuộc đấu giá đang diễn ra độc lập với nhau). Giao diện người dùng có thể được chia thành hai phần, bên trái và bên phải:

 • Ở phía bên trái, bạn có dữ liệu về phiên đấu giá đang diễn ra, cũng như biểu đồ giá.
 • Ở phía bên tay phải, bạn có thể thấy các thông số bạn cần điền vào để đặt hàng trong phiên đấu giá.

8. Trong phần số tiền, bạn sẽ cần nhập số lượng token đặt giá thầu mà bạn sẵn sàng đặt giá thầu trong phiên đấu giá. Bạn có thể chọn số tiền bạn muốn đặt giá thầu hoặc sử dụng trực tiếp nút tối đa để đặt giá thầu tất cả các token bạn có.


9. Trong giá mỗi token bid / token đấu giá, dapp đặt theo mặc định giá mà những người đấu giá đã đặt là giá tối thiểu. Từ giá khởi điểm đó, bạn có thể quyết định giá mỗi token bid / token đấu giá mà bạn sẵn sàng cung cấp.


10. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng token để đấu giá, bạn sẽ phải chấp thuận hợp đồng để sử dụng token đó. Đầu tiên hãy nhấp vào nút “Phê duyệt”, sau đó xác nhận giao dịch trên Metamask, như được hiển thị bên dưới.

11. Sau khi bạn đã đặt cả số lượng token để đấu giá, và giá mỗi token bid / token đấu giá, bạn không còn thấy phần nhập số tiền nữa, thay vào đó bạn sẽ thấy một thanh màu có từ “Đặt lệnh”. Khi bạn chắc chắn về các thông số bạn đã nhập, bạn phải nhấp vào “đặt lệnh” để đưa giá thầu của mình vào phiên đấu giá.


12. Khi bạn đã nhấp vào “Đặt lệnh”, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận lệnh. Như bạn có thể thấy trong hình ảnh bên dưới, việc xác nhận dapp hiển thị thông tin liên quan đến lệnh đấu thầu của bạn.

13. Sau khi bạn nhấp vào “Xác nhận đặt lệnh”, ví của bạn sẽ kích hoạt cửa sổ bật lên để xác nhận giao dịch. Trong trường hợp này, cửa sổ bật lên Metamask sẽ xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận việc thực hiện giao dịch từ giao diện ví của bạn.


14. Khi lệnh Metamask đã được xác nhận và giao dịch đã được khai thác thành một khối, ở phía bên phải của dapp, bạn sẽ thấy một biểu ngữ với chi tiết giá của lệnh đặt giá thầu của bạn và một liên kết đến Etherscan để bạn có thể kiểm tra chi tiết giao dịch của bạn.

Xin chúc mừng, bạn hiện đã học được cách tham gia đấu giá thành công với tư cách là người đấu giá trong Phiên đấu giá Gnosis.

Bạn có thể đọc thêm về Gnosis Auction tại đây.

Quan tâm đến đợt bán?

Bạn cần KYC trước. Hãy KYC ở đây.

Boson Protocol là gì?

Boson Protocol đang xây dựng một nền kinh tế mã hóa mở cho thương mại. Nó tự động hóa các quy đổi từ kỹ thuật số sang vật lý bằng cách sử dụng NFT được mã hóa bằng lý thuyết trò chơi. Công nghệ cốt lõi của chúng tôi phá vỡ các nền tảng thương mại điện tử bằng cách mã hóa các sản phẩm và dịch vụ trong thế giới thực và dữ liệu thương mại trong thị trường kỹ thuật số lỏng, được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng DeFi. Chúng tôi gọi đây là thương mại tự trị phi tập trung.

Các nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ đã chiếm lĩnh được thị trường. Các trung gian độc quyền này trích xuất giá trị dư thừa. Họ tuyên bố coi trọng việc lấy khách hàng làm trung tâm khi những gì họ thực sự đang làm là tích trữ dữ liệu và tách mọi người ra khỏi giá trị mà họ tạo ra.

Điều cần thiết là một cách để thực hiện các giao dịch thương mại một cách đáng tin cậy với các trọng tài hoặc trung gian được giảm thiểu bởi con người. Bạn có thể đọc thêm về cách tiếp cận của chúng tôi trong Light Paper của chúng tôi.

Token $BOSON

Token $BOSON là đơn vị kinh tế cốt lõi của hệ sinh thái Boson. Sự tăng trưởng giá trị của token được thúc đẩy bằng cách thiết lập một bánh đà kinh tế, tuân theo vòng lặp bền vững của dCommerce.

DCommerce DAO sẽ tài trợ cho các dự án xây dựng phần mềm, ứng dụng, công cụ và tích hợp cốt lõi của Giao thức Boson, cũng như đảm bảo sự phát triển của hệ sinh thái thông qua các chính sách tăng trưởng tạm thời, chẳng hạn như farm cung và cầu.

Việc tạo doanh thu từ các dự án và sáng kiến ​​được chuyển trở lại DAO, với một phần doanh thu được sử dụng để mua và đốt $ BOSON. Để có được “mạng lưới kinh tế, một phần của quỹ“ phần thưởng hệ sinh thái ”(xem bên dưới) được sử dụng để tài trợ cho dCommerce DAO cho đến khi nó tự duy trì.

Nguồn vốn cơ sở bền vững của dCommerce DAO được đảm bảo thông qua một khoản phí khai thác tối thiểu về điều phối giao dịch và kiếm tiền từ dữ liệu.

Chủ sở hữu token $BOSON sẽ quản lý DAO dCommmerce, để biết thêm thông tin, hãy xem các nguyên tắc thiết kế Quản trị của chúng tôi và các bài viết về luồng giá trị hệ sinh thái $BOSON.

Giới thiệu về Boson Protocol

Tầm nhìn của Boson Protocol là kích hoạt một hệ sinh thái thương mại phi tập trung bằng cách cấp vốn và cho phép phát triển một loạt các ứng dụng chuyên biệt để phá vỡ, phá bỏ độc quyền và dân chủ hóa thương mại.

Muốn tìm hiểu thêm? Đọc Lightpaper của chúng tôi:
https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn

Đang vội? Kiểm tra One Pager của chúng tôi:
https://assets.website-files.com/5fa40658a63ff659399bba09/60511aa6d05330bf55b03989_160321_Boson_OnePager.pdf

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn? Đọc whitepaper của chúng tôi.

Cuối cùng, nếu bạn là một người đam mê phân quyền, vui lòng theo dõi chúng tôi tại đây, trên Medium. Chúng tôi sẽ đăng thường xuyên về hành trình dCommerce của chúng tôi và rất muốn nghe ý kiến của bạn!

Social Media:
Telegram | Twitter | LinkedIn | Website | YouTube | Medium