Giới thiệu Giao thức Boson: chào mừng đến với thương mại tự trị phi tập trung.

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi giao dịch hàng hóa vật chất dễ dàng như giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nơi bạn có thể điều hành hoạt động kinh doanh thương mại mà không cần phải tương tác thông qua độc quyền tập trung. Nơi khách hàng thực sự sở hữu dữ liệu của họ và có thể chọn giữ nó ở chế độ riêng tư hoặc kiếm tiền từ nó khi họ thấy phù hợp. Nơi các hợp đồng thông minh có thể thực hiện các giao dịch thương mại trong thế giới thực theo cách phi tập trung và tự chủ.

Image for post

Không một điều nào trong số này là có thể - cho đến bây giờ.

Giao thức Boson là gì?

Boson là một hệ thống ngang hàng tái tạo các lợi ích của một trung gian thị trường, không có lợi ích của các hệ thống tập trung - hệ thống này lạm dụng lòng tin bằng cách trích xuất lợi nhuận siêu ngạch và tích trữ dữ liệu, và các hệ thống phi tập trung có trọng tài bên thứ ba - làm tăng thêm chi phí và va chạm.

Giao thức Boson là nền tảng nguyên sơ mà web phi tập trung đã chờ đợi: một hệ thống end-to-end (đầu cuối) an toàn được chứng minh có thể thực hiện các giao dịch thương mại trong thế giới thực và ghi lại dữ liệu đáng tin cậy từ các giao dịch này trên blockchain.

Giao thức này cho phép thực hiện các giao dịch thương mại trong thế giới thực thông qua việc cho phép các hợp đồng thông minh trao đổi giá trị kỹ thuật số cho các sản phẩm và dịch vụ vật lý với trọng tài, chi phí và yêu cầu về lòng tin được giảm thiểu. Qua đó, cho phép nhận dữ liệu khách hàng và người bán Web3 an toàn từ hình thức trao đổi và kiếm tiền từ dữ liệu nhân khẩu học khách hàng và sở thích sản phẩm Web3 an toàn.

Các vấn đề với thương mại

Sự phát triển của Bitcoin và các loại tiền tệ phi tập trung khác có nghĩa là, ít nhất theo lý thuyết, nhu cầu về các trung gian tài chính đã bị loại bỏ. Nhưng việc điều phối các giao dịch thương mại cũng đòi hỏi các trung gian thị trường tập trung hoặc các trung gian phân cấp để quản lý việc hòa giải tranh chấp và đảo ngược giao dịch. Điều này làm tăng thêm chi phí, đòi hỏi sự tin tưởng và xích mích, làm hạn chế phạm vi và giảm hiệu quả thương mại.

Một vấn đề nữa đối với các trung gian thị trường tập trung là dữ liệu thu thập từ các giao dịch thương mại được tích trữ và sử dụng để tăng cường sự thống trị thị trường chống cạnh tranh. Điều này ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các công ty khác và thậm chí cả chính phủ.

Đây là thời điểm mà tất cả những điều đó thay đổi.

Công nghệ của chúng tôi cung cấp giải pháp bằng cách:

  1. Cho phép điều phối thương mại giữa người mua và người bán theo cách thức phi tập trung và tự chủ, giảm thiểu việc nắm bắt giá trị và nhu cầu phân xử.
  2. Cho phép người mua và người bán kiếm tiền từ dữ liệu thương mại của họ một cách công bằng và ngăn các thực thể tập trung tích trữ dữ liệu của họ.

Chúng tôi kết nối các hợp đồng thông minh với thương mại trong thế giới thực và dữ liệu của nó. Trong khi làm điều đó, chúng tôi loại bỏ trung gian, giảm thiểu trọng tài và chiết khấu tiền thuê. Chúng tôi làm cho dCommerce không có ma sát và cho phép mọi người, tổ chức và máy móc giao dịch một cách dễ dàng.

Boson kết nối hợp đồng thông minh với thương mại trong thế giới thực

Các oracle tài sản vật chất, các NFT trạng thái và cơ chế trao đổi thay đổi trên sàn giao dịch

Một thách thức nữa với các sàn giao dịch tài sản ngoài chuỗi, là vấn đề oracle tài sản vật chất. Đó là, nếu Alice mã hóa chiếc xe của cô ấy và bán token đó cho Bob, thì làm sao Bob có thể chắc chắn rằng Alice cũng sẽ chuyển tài sản vật chất - chiếc xe? Giao thức Boson đại diện cho một giải pháp thực tế cho vấn đề này. Thay vì mã hóa các sản phẩm và dịch vụ trong thế giới thực, thay vào đó Boson mã hóa các cam kết giao dịch trong tương lai. Các hợp đồng tương lai này được biểu thị dưới dạng voucher NFT (token không thể thay thế) giữ nguyên trạng thái được điều chỉnh bởi một cơ chế giao dịch đổi mới. Cơ chế Boson, dựa trên cấu trúc tiền gửi hai mặt, được phân tích là một trò chơi năng động phát triển đồng thời cho phép người tham gia gây dựng danh tiếng. Con đường hạnh phúc đơn giản được mô tả trong sơ đồ dưới đây. Có thể tìm thấy bản trình bày đầy đủ hơn về cơ chế trong whitepaper về Giao thức Boson, với các nghiên cứu lý thuyết kinh tế và ứng dụng đang diễn ra dẫn dắt sự phát triển của cơ chế.

Image for postCơ chế trao đổi mới lạ này là thứ cho phép các hợp đồng thông minh trao đổi giá trị kỹ thuật số cho các sản phẩm và dịch vụ vật lý trong khi loại bỏ các bên trung gian và giảm thiểu chi phí trọng tài và ma sát. Boson cũng cho phép dữ liệu nhân khẩu học, sự hài lòng và sở thích của khách hàng được kiếm tiền một cách công bằng thông qua thị trường dữ liệu Ocean Protocol Web3.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra cơ sở hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái thương mại phi tập trung đang nổi lên, trao quyền cho các nhà xây dựng và đối tác để phát minh lại trao đổi thương mại như chúng ta biết. Hệ sinh thái mà chúng tôi đang kích hoạt sẽ tách rời các trung gian thị trường độc quyền và làm cho thương mại có thể lập trình được và công bằng hơn cho tất cả những người tham gia mạng lưới.

Tiềm năng tạo giá trị

Là hệ thống truyền tải cơ bản hoặc sơ khai nền tảng của thương mại phi tập trung, Giao thức Boson có cơ hội mở khóa hai nhóm giá trị quy mô hành tinh:

  1. Bằng cách thực hiện các giao dịch thương mại trong thế giới thực, Boson trở thành mạng lưới phi tập trung toàn cầu để điều phối thương mại
  2. Bằng cách cho phép dữ liệu người mua và người bán lưu chuyển theo cách an toàn, tuân thủ, ngăn chặn việc tích trữ và khai thác, Boson trở thành thị trường Web3 cấp hành tinh cho dữ liệu thương mại.

Trạng thái của Boson là bản gốc dCommerce thực sự đầu tiên với việc giảm thiểu trung gian cho phép các ứng dụng kỹ thuật số và phi tập trung được phát triển và tích hợp dễ dàng, và chúng tôi dự đoán vì lý do này mà phần mềm trung gian Boson sẽ nhanh chóng trở thành một tính năng chính có thể kết nối của toàn bộ trải nghiệm Web3.

Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng cho hệ sinh thái dCommerce sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho các công ty độc quyền hiện có, cho phép các bên thực sự giao dịch ngang hàng và mở ra các cấu trúc thị trường mới chưa từng có.

Tìm hiểu thêm về Giao thức Boson tại:

Website: https://www.bosonprotocol.io/ 
Twitter: https://twitter.com/BosonProtocol
Telegram Group: https://t.me/bosonprotocol
Telegram Vietnam Group: https://t.me/BosonProtocolVN

Để tìm hiểu thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Lightpaper tại đây: https://bom.to/BdcDRxnIGM